Namaz ve ibadetlerden neden lezzet alamıyorum?

Dokuzuncu Söz'den, namazın ve ibadetlerin ne manaya geldiğini, ibadetlerden neden lezzet alamadığımızı tahlil eden bir derstir.

Namazın ma‘nâsı, Cenâb-ı Hakk’ı tesbîh ve ta‘zîm ve şükürdür. Yani celâline karşı kavlen ve fiilen “Sübhânallâh” deyip takdîs etmek, hem kemâline karşı lafzan ve amelen “Allâhü Ekber” deyip ta‘zîm etmek, hem cemâline karşı kalben ve lisânen ve bedenen “Elhamdülillâh” deyip şükretmektir. Demek tesbîh ve tekbîr ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekât ve ezkârında bu üç şey, her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın ma‘nâsını te’kîd ve takviye için şu kelimât-ı mübâreke otuz üç def‘a tekrar edilir. Namazın ma‘nâsı şu mücmel hulâsalarla te’kîd edilir.

» Namaz ile alakalı diğer bir ders için tıklayın.

(*) Fatih Yağcı, Sözler Köşkü İlim ve Kültür Derneği